teacher
主頁 > 學校簡介 > 教師專業發展 > 交流活動 > 民進長沙市委文化教育考察團到訪本校圖書館
民進長沙市委文化教育考察團到訪本校圖書館
ex_17

17
 
Image Download
IMG_8984
 
Image Download
IMG_8986
 
Image Download
IMG_8992
 
Image Download
IMG_8998
 
Image Download
IMG_9000
 
Image Download
IMG_9004
 
Image Download
IMG_9005
 
Image Download
IMG_9007
 
Image Download
IMG_9016
 
Image Download
IMG_9020
 
Image Download
IMG_9022
 
Image Download
IMG_9027
 
Image Download
IMG_9032
 
Image Download
IMG_9044
 
Image Download
IMG_9047
 
Image Download
IMG_9053
 
Image Download
IMG_9060
 
Image Download
IMG_9061
 
Image Download
IMG_9065
 
Image Download
IMG_9077
 
Image Download
IMG_9087
 
Image Download
IMG_9088
 
Image Download
IMG_9099
 
Image Download
IMG_9108
 
Image Download
IMG_9112
 
Image Download
IMG_9116
 
Image Download
IMG_9123
 
Image Download
IMG_9124
 
Image Download
IMG_9126
 
Image Download
IMG_9140
 
Image Download
IMG_9149
 
Image Download
IMG_9150
 
Image Download
IMG_9154
 
Image Download
IMG_9158
 
Image Download
IMG_9164
 
Image Download
IMG_9169
 
Image Download
IMG_9171
 
Image Download
IMG_9174
 
Image Download
IMG_9178
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 下一個 > 最後 >>
1/2 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2024 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利