big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 大型活動 > 社際西瓜大王比賽
社際西瓜大王比賽
007

由紅社主辦之西瓜大王比賽於5月29及30日中午成功舉行。
007
 
Image Download
IMG_8504
 
Image Download
IMG_8505
 
Image Download
IMG_8506
 
Image Download
IMG_8509
 
Image Download
IMG_8512
 
Image Download
IMG_8515
 
Image Download
IMG_8517
 
Image Download
IMG_8520
 
Image Download
IMG_8522
 
Image Download
IMG_8525
 
Image Download
IMG_8528
 
Image Download
IMG_8530
 
Image Download
IMG_8534
 
Image Download
IMG_8535
 
Image Download
IMG_8536
 
Image Download
IMG_8538
 
Image Download
IMG_8539
 
Image Download
IMG_8543
 
Image Download
IMG_8546
 
Image Download
IMG_8547
 
Image Download
IMG_8551
 
Image Download
IMG_8553
 
Image Download
IMG_8560
 
Image Download
IMG_8561
 
Image Download
IMG_8646
 
Image Download
IMG_8650
 
Image Download
IMG_8651
 
Image Download
IMG_8652
 
Image Download
IMG_8656
 
Image Download
IMG_8658
 
Image Download
IMG_8662
 
Image Download
IMG_8666
 
Image Download
IMG_8669
 
Image Download
IMG_8670
 
Image Download
IMG_8674
 
Image Download
IMG_8677
 
Image Download
IMG_8680
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利