big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 大型活動 > 甲午風雲120年
甲午風雲120年
002

今年適逢甲午年,國民及公民教育組與人文領域、通識領域、聯課活動組合辦「甲午風雲120年」特別週會,讓同學了解發生於清末的甲午戰爭如何影響中、日兩個往後的歷史發展,並探討近年釣魚台爭議的來龍去脈。

第一幕由國民及公民教育組老師簡介中國歷法的特點,並回顧過去十個馬年在中國和世界其他國家發生的重大事件。

第二幕由中史科老師講解清末東北亞地區局勢,了解明治維新後,日本銳意成為亞洲軍事強國,並積極介入朝鮮事務,最終導致戰爭的爆發。

第三幕由歷史科老師詳述當時北洋水師和日本聯合艦隊的實力,並以實物模型模擬兩軍的交戰經過;最後比較解放軍和日本自衛隊近年在海軍、空軍和導彈方面的發展,並分析近年釣魚台的局勢與美國重返亞洲的戰略。

第四幕是互動環節,由三社代表回答老師關於「甲午戰爭」的問題。第五幕由通識科及經濟科老師講解中日兩國在經貿和政治上的關係,並探討若兩國開戰對整個亞太區局勢帶來的影響。
002
 
Image Download
101
 
Image Download
102
 
Image Download
104
 
Image Download
201
 
Image Download
202
 
Image Download
203
 
Image Download
204
 
Image Download
301
 
Image Download
302
 
Image Download
303
 
Image Download
304
 
Image Download
305
 
Image Download
306
 
Image Download
307
 
Image Download
308
 
Image Download
309
 
Image Download
310
 
Image Download
311
 
Image Download
312
 
Image Download
313
 
Image Download
314
 
Image Download
401
 
Image Download
402
 
Image Download
403
 
Image Download
404
 
Image Download
405
 
Image Download
406
 
Image Download
409
 
Image Download
410
 
Image Download
411
 
Image Download
412
 
Image Download
413
 
Image Download
501
 
Image Download
502
 
Image Download
503
 
Image Download
504
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利