big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 大型活動 > 君比講座暨中華狀元紅
君比講座暨中華狀元紅
324

我校舉行第二屆「中華狀元紅社際常識問答大賽」,考驗參賽者在中國傳統習谷、運動、文化康樂等各方面的知識,三社同學為爭奪嘉智狀元寶座,在問答、大電視、幾方面進行大比拼。最後由紅社蟬聯冠軍。
IMG_4255
 
Image Download
IMG_4276
 
Image Download
IMG_4278
 
Image Download
IMG_4286
 
Image Download
IMG_4289
 
Image Download
IMG_4290
 
Image Download
IMG_4297
 
Image Download
IMG_4300
 
Image Download
IMG_4314
 
Image Download
IMG_4339
 
Image Download
IMG_4357
 
Image Download
IMG_4361
 
Image Download
IMG_4366
 
Image Download
IMG_4372
 
Image Download
IMG_4375
 
Image Download
IMG_4384
 
Image Download
IMG_7397
 
Image Download
IMG_7398
 
Image Download
IMG_7402
 
Image Download
IMG_7404
 
Image Download
IMG_7410
 
Image Download
IMG_7413
 
Image Download
IMG_7415
 
Image Download
IMG_7419
 
Image Download
IMG_7421
 
Image Download
IMG_7423
 
Image Download
IMG_7426
 
Image Download
IMG_7430
 
Image Download
IMG_7434
 
Image Download
IMG_7443
 
Image Download
IMG_7451
 
Image Download
IMG_7467
 
Image Download
IMG_7471
 
Image Download
IMG_7474
 
Image Download
IMG_7484
 
Image Download
IMG_7485
 
Image Download
IMG_7534
 
Image Download
IMG_7564
 
Image Download
IMG_7573
 
Image Download
IMG_7581
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 下一個 > 最後 >>
1/2 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利