big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 大型活動 > 屯門區中學室內賽艇邀請賽2013
屯門區中學室內賽艇邀請賽2013
323

6月29日我們邀請了區內中學到校進行室內賽艇比賽,經過一輪緊張的比賽後,最後冠軍由新會商會中學奪得,亞軍浸信會永隆中學,季軍加拿大神召會嘉智中學,優異獎明愛屯門馬登基金中學以及嗇色園主辦可藝中學
IMG_6606-001
 
Image Download
IMG_6607-001
 
Image Download
IMG_6608-001
 
Image Download
IMG_6614-001
 
Image Download
IMG_6615-001
 
Image Download
IMG_6624-001
 
Image Download
IMG_6643
 
Image Download
IMG_6645-001
 
Image Download
IMG_6646-001
 
Image Download
IMG_6649-001
 
Image Download
IMG_6666-001
 
Image Download
IMG_6667-001
 
Image Download
IMG_6670-001
 
Image Download
IMG_6692
 
Image Download
IMG_6693-001
 
Image Download
IMG_6697-001
 
Image Download
IMG_6704
 
Image Download
IMG_6708-001
 
Image Download
IMG_6712-001
 
Image Download
IMG_6713-001
 
Image Download
IMG_6715-001
 
Image Download
IMG_6736-001
 
Image Download
IMG_6737-001
 
Image Download
IMG_6738-001
 
Image Download
IMG_6740-001
 
Image Download
IMG_6758-001
 
Image Download
IMG_6770
 
Image Download
IMG_6821
 
Image Download
IMG_6822
 
Image Download
IMG_6906
 
Image Download
IMG_6914-001
 
Image Download
IMG_6984-001
 
Image Download
IMG_6988
 
Image Download
IMG_6993-001
 
Image Download
IMG_6995-001
 
Image Download
IMG_6996
 
Image Download
IMG_6997-001
 
Image Download
IMG_6999-001
 
Image Download
IMG_7003-001
 
Image Download
IMG_7004
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 3 下一個 > 最後 >>
1/3 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利