big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 大型活動 > 試後活動 - 中華狀元紅「社際問答比賽」
試後活動 - 中華狀元紅「社際問答比賽」

三社同學為爭奪嘉智狀元寶座,在問答、大電視、踢毽子幾方面進行大比拼。
我校舉行「中華狀元紅社際常識問答大賽」,考驗參賽者在中國傳統習谷、
運動、文化康樂等各方面的知識。
IMG_1362
 
Image Download
IMG_1367
 
Image Download
IMG_1368
 
Image Download
IMG_1371
 
Image Download
IMG_1372
 
Image Download
IMG_1380
 
Image Download
IMG_1385
 
Image Download
IMG_1390
 
Image Download
IMG_1393
 
Image Download
IMG_1398
 
Image Download
IMG_1403
 
Image Download
IMG_1417
 
Image Download
IMG_1428
 
Image Download
IMG_1439
 
Image Download
IMG_1485
 
Image Download
IMG_1490
 
Image Download
IMG_1503
 
Image Download
IMG_1505
 
Image Download
IMG_1506
 
Image Download
IMG_1507
 
Image Download
IMG_1508
 
Image Download
IMG_1509
 
Image Download
IMG_1510
 
Image Download
IMG_1511
 
Image Download
IMG_1512
 
Image Download
IMG_1513
 
Image Download
IMG_1514
 
Image Download
IMG_1515
 
Image Download
IMG_1516
 
Image Download
IMG_1517
 
Image Download
IMG_1518
 
Image Download
IMG_1519
 
Image Download
IMG_1520
 
Image Download
IMG_1521
 
Image Download
IMG_1522
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利