big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 大型活動 > 2011-12 年度中七第十八屆及中六第一屆畢業典禮
2011-12 年度中七第十八屆及中六第一屆畢業典禮
DSC_2374
 
Image Download
DSC_2389b
 
Image Download
DSC_2389m
 
Image Download
DSC_2389o
 
Image Download
DSC_2448
 
Image Download
DSC_2448e
 
Image Download
DSC_2448f
 
Image Download
DSC_2558a
 
Image Download
DSC_2558d
 
Image Download
DSC_2565
 
Image Download
DSC_2791
 
Image Download
DSC_2810b
 
Image Download
DSC_2810f
 
Image Download
DSC_2810j
 
Image Download
DSC_2927
 
Image Download
DSC_2927b
 
Image Download
DSC_2927c
 
Image Download
DSC_2927d
 
Image Download
DSC_2927e
 
Image Download
DSC_2965
 
Image Download
DSC_2971b
 
Image Download
DSC_2971g
 
Image Download
DSC_2971h
 
Image Download
DSC_2971j
 
Image Download
DSC_2983
 
Image Download
DSC_2994c
 
Image Download
DSC_3005
 
Image Download
DSC_3007
 
Image Download
DSC_3021
 
Image Download
DSC_3033
 
Image Download
DSC_3038
 
Image Download
DSC_3040
 
Image Download
DSC_3043a
 
Image Download
DSC_3043b
 
Image Download
DSC_3043c
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利