big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 大型活動 > 運動全校日 2019
運動全校日 2019
208

本校將舉行全校運動日,老師化身運動大使,師生齊來參與全校運動日。透過十多項體育運動示範及指導,讓全校師生在愉快輕鬆的氣氛中體會運動的樂趣,更希望藉此能培養師生恆常運動的習慣,建立一個健康生活模式
3M7A0058
 
Image Download
3M7A0059
 
Image Download
3M7A0061
 
Image Download
3M7A0063
 
Image Download
3M7A0064
 
Image Download
3M7A0065
 
Image Download
3M7A0066
 
Image Download
3M7A0067
 
Image Download
3M7A0068
 
Image Download
3M7A0069
 
Image Download
3M7A0070
 
Image Download
3M7A0071
 
Image Download
3M7A0073
 
Image Download
3M7A0075
 
Image Download
3M7A0076
 
Image Download
3M7A0080
 
Image Download
3M7A0081
 
Image Download
3M7A0085
 
Image Download
3M7A0087
 
Image Download
3M7A0089
 
Image Download
3M7A0096
 
Image Download
3M7A0097
 
Image Download
3M7A0098
 
Image Download
3M7A0099
 
Image Download
3M7A0101
 
Image Download
3M7A0102
 
Image Download
3M7A0103
 
Image Download
3M7A0104
 
Image Download
3M7A0107
 
Image Download
3M7A0108
 
Image Download
3M7A0110
 
Image Download
3M7A0111
 
Image Download
3M7A0112
 
Image Download
3M7A0113
 
Image Download
3M7A0119
 
Image Download
3M7A0120
 
Image Download
3M7A0123
 
Image Download
3M7A0124
 
Image Download
3M7A0127
 
Image Download
3M7A0129
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 3 下一個 > 最後 >>
1/3 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利