big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 大型活動 > 2017 陸運會 > 花絮
花絮
DSC_7476
 
Image Download
DSC_7478
 
Image Download
DSC_7479
 
Image Download
DSC_7480
 
Image Download
DSC_7483
 
Image Download
DSC_7486
 
Image Download
DSC_7487
 
Image Download
DSC_7489
 
Image Download
DSC_7490
 
Image Download
DSC_7493
 
Image Download
DSC_7494
 
Image Download
DSC_7497
 
Image Download
DSC_7498
 
Image Download
DSC_7545
 
Image Download
DSC_7548
 
Image Download
DSC_7550
 
Image Download
DSC_7551
 
Image Download
DSC_7552
 
Image Download
DSC_7555
 
Image Download
DSC_7558
 
Image Download
DSC_7559
 
Image Download
DSC_7560
 
Image Download
DSC_7562
 
Image Download
DSC_7564
 
Image Download
DSC_7565
 
Image Download
DSC_7567
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 3 4 5 6 7 下一個 > 最後 >>
7/7 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利