big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 大型活動 > 2017 陸運會 > 頒獎
頒獎
DSC_7135
 
Image Download
DSC_7136
 
Image Download
DSC_7138
 
Image Download
DSC_7142
 
Image Download
DSC_7144
 
Image Download
DSC_7145
 
Image Download
DSC_7148
 
Image Download
DSC_7150
 
Image Download
DSC_7153
 
Image Download
DSC_7155
 
Image Download
DSC_7157
 
Image Download
DSC_7159
 
Image Download
DSC_7161
 
Image Download
DSC_7163
 
Image Download
DSC_7165
 
Image Download
DSC_7167
 
Image Download
DSC_7169
 
Image Download
DSC_7171
 
Image Download
DSC_7173
 
Image Download
DSC_7175
 
Image Download
DSC_7177
 
Image Download
DSC_7179
 
Image Download
DSC_7181
 
Image Download
DSC_7183
 
Image Download
DSC_7185
 
Image Download
DSC_7187
 
Image Download
DSC_7189
 
Image Download
DSC_7193
 
Image Download
DSC_7194
 
Image Download
DSC_7197
 
Image Download
DSC_7199
 
Image Download
DSC_7201
 
Image Download
DSC_7203
 
Image Download
DSC_7205
 
Image Download
DSC_7207
 
Image Download
DSC_7209
 
Image Download
DSC_7211
 
Image Download
DSC_7213
 
Image Download
DSC_7215
 
Image Download
DSC_7217
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 3 下一個 > 最後 >>
1/3 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利