big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 大型活動 > 屯門元朗區小學辯論比賽 (準決賽)
屯門元朗區小學辯論比賽 (準決賽)


090

IMG_7222
 
Image Download
IMG_7225
 
Image Download
IMG_7228
 
Image Download
IMG_7232
 
Image Download
IMG_7233
 
Image Download
IMG_7235
 
Image Download
IMG_7236
 
Image Download
IMG_7238
 
Image Download
IMG_7242
 
Image Download
IMG_7249
 
Image Download
IMG_7250
 
Image Download
IMG_7258
 
Image Download
IMG_7260
 
Image Download
IMG_7261
 
Image Download
IMG_7263
 
Image Download
IMG_7269
 
Image Download
IMG_7271
 
Image Download
IMG_7272
 
Image Download
IMG_7273
 
Image Download
IMG_7279
 
Image Download
IMG_7281
 
Image Download
IMG_7283
 
Image Download
IMG_7285
 
Image Download
IMG_7288
 
Image Download
IMG_7289
 
Image Download
IMG_7291
 
Image Download
IMG_7292
 
Image Download
IMG_7295
 
Image Download
IMG_7296
 
Image Download
IMG_7298
 
Image Download
IMG_7300
 
Image Download
IMG_7302
 
Image Download
IMG_7304
 
Image Download
IMG_7306
 
Image Download
IMG_7307
 
Image Download
IMG_7309
 
Image Download
IMG_7311
 
Image Download
IMG_7314
 
Image Download
IMG_7317
 
Image Download
IMG_7320
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 3 下一個 > 最後 >>
1/3 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利