big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 大型活動 > 彩虹天地
彩虹天地
 087

本校舉行「彩虹天地」開放日。「彩虹天地」乃本校自行建設以聖經內容為主題的嘉年華式樂園,希望透過一系列創新互動的遊戲,用另類的手法,讓參觀者體驗上帝拯救人類的救恩。本園更把價值觀與學科知識結合,融合了德、智、靈育,讓學生及參觀人士寓學習於遊戲,寓反思於活動,所有展覽及指示均以中英對照,藉此盼能同時增加學生學習英語的機會。本校舉行「彩虹天地」開放日。「彩虹天地」乃本校自行建設以聖經內容為主題的嘉年華式樂園,希望透過一系列創新互動的遊戲,用另類的手法,讓參觀者體驗上帝拯救人類的救恩。本園更把價值觀與學科知識結合,融合了德、智、靈育,讓學生及參觀人士寓學習於遊戲,寓反思於活動,所有展覽及指示均以中英對照,藉此盼能同時增加學生學習英語的機會。
DSC_2543
 
Image Download
DSC_2551
 
Image Download
DSC_2562
 
Image Download
DSC_2564
 
Image Download
DSC_2569
 
Image Download
DSC_2571
 
Image Download
DSC_2574
 
Image Download
DSC_2575
 
Image Download
DSC_2577
 
Image Download
DSC_2578
 
Image Download
DSC_2581
 
Image Download
DSC_2584
 
Image Download
DSC_2591
 
Image Download
DSC_2594
 
Image Download
DSC_2600
 
Image Download
DSC_2601
 
Image Download
DSC_2603
 
Image Download
DSC_2604
 
Image Download
DSC_2606
 
Image Download
DSC_2609
 
Image Download
DSC_2612
 
Image Download
DSC_2614
 
Image Download
DSC_2617
 
Image Download
DSC_2619
 
Image Download
DSC_2622
 
Image Download
DSC_2623
 
Image Download
DSC_2624
 
Image Download
DSC_2625
 
Image Download
DSC_2628
 
Image Download
DSC_2629
 
Image Download
DSC_2630
 
Image Download
DSC_2631
 
Image Download
DSC_2633
 
Image Download
DSC_2634
 
Image Download
DSC_2635
 
Image Download
DSC_2639
 
Image Download
DSC_2642
 
Image Download
DSC_2644
 
Image Download
DSC_2647
 
Image Download
DSC_2648
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 下一個 > 最後 >>
1/2 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利