big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 大型活動 > 捐血日 2011-12
捐血日 2011-12

加拿大神召會嘉智中學健康教育組與香港紅十字會輸血服務中心合辦一年一度捐血日已於2011年11月17在本校舉行,參加人數踴躍。本年度共有120多名中五至中七同學及教職員報名參加是次捐血活動,成功捐血者共99人。同學善心、愛心及熱誠值得學校嘉許。所有參與是次捐血同可獲好記名一次。


081
IMG_2379
 
Image Download
IMG_2380
 
Image Download
IMG_2381
 
Image Download
IMG_2384
 
Image Download
IMG_2385
 
Image Download
IMG_2386
 
Image Download
IMG_2388
 
Image Download
IMG_2389
 
Image Download
IMG_2393
 
Image Download
IMG_2395
 
Image Download
IMG_2396
 
Image Download
IMG_2398
 
Image Download
IMG_2399
 
Image Download
IMG_2400
 
Image Download
IMG_2406
 
Image Download
IMG_2414
 
Image Download
IMG_2415
 
Image Download
IMG_2416
 
Image Download
IMG_2417
 
Image Download
IMG_2418
 
Image Download
IMG_2422
 
Image Download
IMG_2423
 
Image Download
IMG_2425
 
Image Download
IMG_2426
 
Image Download
IMG_2428
 
Image Download
IMG_2429
 
Image Download
IMG_2430
 
Image Download
IMG_2433
 
Image Download
IMG_2435
 
Image Download
IMG_2436
 
Image Download
IMG_2451
 
Image Download
IMG_2452
 
Image Download
IMG_2454
 
Image Download
IMG_2455
 
Image Download
IMG_2457
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利