big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 大型活動 > 2016 屯元區小學三人籃球邀請賽
2016 屯元區小學三人籃球邀請賽
168本校舉辦的<屯元區三人籃球挑戰賽2016> 已完滿結束。雖然當日比賽中途有驟雨,但沒有令各參賽者的鬥志退減。比賽氣氛反而更加激烈,希望明年大家繼續擁躍參與。
168
 
Image Download
IMG_0807
 
Image Download
IMG_0827
 
Image Download
IMG_0830
 
Image Download
IMG_0845
 
Image Download
IMG_0848
 
Image Download
IMG_0863
 
Image Download
IMG_0864
 
Image Download
IMG_0865
 
Image Download
IMG_0875
 
Image Download
IMG_0876
 
Image Download
IMG_0879
 
Image Download
IMG_0896
 
Image Download
IMG_0899
 
Image Download
IMG_0908
 
Image Download
IMG_0948
 
Image Download
IMG_0957
 
Image Download
IMG_0965
 
Image Download
IMG_0977
 
Image Download
IMG_0988
 
Image Download
IMG_0991
 
Image Download
IMG_0998
 
Image Download
IMG_1005
 
Image Download
IMG_1018
 
Image Download
IMG_1022
 
Image Download
IMG_1024
 
Image Download
IMG_1038
 
Image Download
IMG_1040
 
Image Download
IMG_1043
 
Image Download
IMG_1050
 
Image Download
IMG_1054
 
Image Download
IMG_1059
 
Image Download
IMG_1068
 
Image Download
IMG_1072
 
Image Download
IMG_1093
 
Image Download
IMG_1100
 
Image Download
IMG_1105
 
Image Download
IMG_1106
 
Image Download
IMG_1115
 
Image Download
IMG_1119
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 3 下一個 > 最後 >>
1/3 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利