big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 大型活動 > 約瑟音樂劇「相約在嘉智」
約瑟音樂劇「相約在嘉智」
147

musicgc1415

日期: 2015年7月10日
時間: 下午 8:15 – 10:15 
地點: 本校禮堂
門票: 免費入場

musicpost1

musicpost2
2 (1)
 
Image Download
2 (2)
 
Image Download
2 (3)
 
Image Download
2 (4)
 
Image Download
2 (5)
 
Image Download
2 (6)
 
Image Download
2 (7)
 
Image Download
2 (8)
 
Image Download
2 (9)
 
Image Download
2 (10)
 
Image Download
2 (11)
 
Image Download
2 (12)
 
Image Download
2 (13)
 
Image Download
2 (14)
 
Image Download
2 (15)
 
Image Download
2 (16)
 
Image Download
2 (17)
 
Image Download
2 (18)
 
Image Download
2 (19)
 
Image Download
2 (20)
 
Image Download
2 (21)
 
Image Download
2 (22)
 
Image Download
2 (23)
 
Image Download
2 (24)
 
Image Download
2 (25)
 
Image Download
2 (26)
 
Image Download
2 (27)
 
Image Download
2 (28)
 
Image Download
2 (29)
 
Image Download
2 (30)
 
Image Download
2 (31)
 
Image Download
2 (32)
 
Image Download
2 (33)
 
Image Download
2 (34)
 
Image Download
2 (35)
 
Image Download
2 (36)
 
Image Download
2 (37)
 
Image Download
2 (38)
 
Image Download
2 (39)
 
Image Download
2 (40)
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 3 下一個 > 最後 >>
1/3 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利