big_banner_eng-03
Home > Students' Arena > Mass Functions > 圖書館註銷圖書送贈活動
圖書館註銷圖書送贈活動
228


又到圖書館舉行一年一度的圖書送贈活動了!每年圖書館均會把折舊及過時的圖書及雜誌註銷,以便騰出空間讓新書上架。

今年註銷的圖書也有幾百本,同學們都把握小息及午膳時間到有蓋操場大肆搜索心頭好!有同學更因心頭好太多,要分次運送回家!反應熱烈!

希望藉此活動,能讓同學增加廣泛閱讀機會之餘,又可善用圖書館資源。
DSC03792
 
Image Download
DSC03793
 
Image Download
DSC03795
 
Image Download
DSC03800
 
Image Download
DSC03801
 
Image Download
DSC03802
 
Image Download
DSC03803
 
Image Download
DSC03804
 
Image Download
DSC03817
 
Image Download
DSC03818
 
Image Download
DSC03819
 
Image Download
DSC03825
 
Image Download
DSC03827
 
Image Download
DSC03828
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利